Циклова комісія інформатики та комп'ютерної техніки

Циклова комісія інформатики та комп'ютерної техніки – об’єднання викладачів Брацлавського агроекономічного коледжу в складі Вінницького національного аграрного університету, забезпечують навчальний процес з дисциплін: «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології».

Циклова комісія інформатики та комп'ютерної техніки– одна з наймолодших в коледжі: її історія почалася 1 вересня 2006 року. Раніше викладачі комісії входили до складу циклових комісій загальноосвітніх дисциплін, загально технічних дисциплін та комісії облікових дисциплін.

В цикловій комісії працює дружний творчий колектив – викладачі: Паращук Євгенія Григорівна, Іваха Ольга Петрівна, Іваха Олександр Володимирович, Петін Геннадій Вікторович, Родомський Ярослав Петрович, завідуючі лабораторіями Жовтобрух Оксана Василівна, Швець Олексій Васильович, Рижмань Вікторія Романівна.

Викладацький склад циклової комісії комп’ютеризації

Основною метою комісії є підготовка студентів коледжу до вільного володіння знаннями і практичними навичками в галузі інформаційних комп’ютерних технологій. Комісія працює над питаннями розв’язання економічних та облікових задач при допомозі сучасного апаратного та програмного забезпечення.

Велику увагу викладачі комісії приділяють розробці навчально-методичних матеріалів з інформатики та інформаційних технологій, необхідних студентам і викладачам.

Викладачі комісії докладають всі зусилля для того, щоб випускник став людиною освіченою, творчою, конкурентоспроможною, що має не тільки багаж знань, але і вміє реалізувати свій творчий потенціал і відповідати за результати своєї праці.

У навчальному процесі використовуються найбільш поширені програмні продукти: операційні системи Windows, офісний пакет програм Microsoft Office, система програмування VBA. Також в процесі навчання студенти знайомляться та вивчають спеціалізовані програмні продукти: 1С: Підприємство 8.2, M.E. Doc. Активно застосовуються в процесі навчання мультимедійні енциклопедії, навчальні програми, електронні навчальні посібники, сучасна мультимедійна техніка.

Викладачі комісії беруть активну участь у навчально-виховній роботі коледжу, проводять відкриті заняття. У 2005 році викладачем Паращук Є.Г. було проведено відкрите заняття: «Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі» на республіканському рівні.

Студенти під керівництвом викладачів комісії беруть активну участь в наукових конференціях та постійно займають призові місця в предметних олімпіадах.

  

Викладачі комісії постійні учасники науково-технічної творчості. Серед методичних здобутків можна виділити типові програми навчальних практик (розроблені викладачами Паращук Є.Г., Івахою О.В.), які були затверджені науково-методичним центром та рекомендовані навчально-методичним центром для використання аграрними вищими навчальними закладами 1-2 рівнів акредитації. Також навчально-методичним центром відзначено презентацію про коледж, розроблену викладачем Івахою О.П. та відеофільм «Брацлав – шляхами віків», у створенні якого приймав участь Родомський Я.П.